Cestovateľ

George Rogers Clark Životopis, život, zaujímavé fakty

George Rogers Clark Životopis, život, zaujímavé fakty

George Rogers Clark, 19. novembra, brigádny generál George Rogers Clark bol jedným z hrdinov americkej revolučnej vojny, kde trinásť kolónií získalo nezávislosť od Veľkej Británie a vyhlásilo sa za Spojené štáty americké. Clark bol najvyšším vojenským dôstojníkom na severozápade hranice....

Meriwether Lewis Životopis, Život, zaujímavé fakty

Meriwether Lewis Životopis, Život, zaujímavé fakty

Meriwether Lewis, 18. augusta, Meriwether Lewis bol politikom, vojakom a americkým prieskumníkom, ktorý je veľmi známy svojou úlohou vodcu expedície Lewisa a Clarka. Je známy svojou expedíciou, aby preskúmal územie nákupu Lousiana, ku ktorému došlo. byť územím, ktoré Spojené štáty získali z Francúzska....