Ilustrátor

Jeff Koons Životopis, Život, zaujímavé fakty

Jeff Koons Životopis, Život, zaujímavé fakty

Jeff Koons, 21. januára, Jeff Koons je slávny americký umelec, ktorý je známy svojou znalosťou používania bežných predmetov a ich transformáciou na inštalácie súčasného umenia. Bol držiteľom Ceny čestného členstva v roku 2017, ktorú udelila spoločnosť Edgar Wind Society za vynikajúci príspevok Vizuálna kultúra na Oxfordskej univerzite v Anglicku....