Techniky palmistiky - kúzlo vo vašich dlaniach - Marec 2023

Techniky veštenia, ktoré môžu zmeniť váš život

Palmológia má svoj hlavný kontakt s Grékmi už mnoho rokov. Toto je postup z čítania z dlane, ktorý vykonávajú palmisti, ktorí majú určité vedecké umenie, niektoré palmistické techniky, umenie charakterizácie a rozprávanie budúcnosti v súvislosti s dodržiavaním a interpretáciou týchto uvedených techník. Osoby, ktoré sa venujú chiromantii, sú známe ako palmisti. Sú tiež známi ako čítačky rúk, čítačky dlaní, chronológovia, ruční analytici atď.


Proces chiromantie vám môže poskytnúť odpovede na vaše rôzne otázky týkajúce sa rôznych aspektov vášho života. Palmistry sú veľmi starodávnym typom rozprávania o budúcnosti. Väčšina ľudí to dodržiava kvôli svojim zvykom poznať svoju budúcnosť. Patria sem ich životné obdobia, pokrok v podnikaní, rodina, láska a mnoho ďalších smerov života.Techniky palmistiky:

Ako vieme, chiromantia pozostáva z nácviku rozprávania o budúcnosti alebo charaktere človeka čítaním z dlane a zahŕňa niekoľko rôznych techník. Palmisti používajú na čítanie riadkov dlane a úchytov dlane. Palmisti vykonali niekoľko interpretácií sledovaním a analyzovaním línií a relatívnych veľkostí Mount, ich priesečníkov s ostatnými a jeho vlastností.

V niektorých zvykoch palmisti čítajú prsty, odtlačky prstov, vzory pokožky, farbu, textúru. Vidia tiež tvar dlane, nechtov a flexibilitu ruky. Palmist začne čítať dlaň dominantnej ruky. Dominantnou rukou je ruka, ktorou on alebo ona píše alebo väčšinou robí svoje diela touto konkrétnou rukou. Čitateľ má pozorovanie, že dominantná ruka predstavuje vedomie mysle. Palmisti zvyknú hovoriť, že druhá ruka väčšinou ukazuje rodinné vlastnosti a informácie o minulosti. Palmisti zvažujú niektoré aspekty ruky, ktoré sú nasledujúce,-Tvar ruky -Čiary -Držiaky -Význam ľavej a pravej ruky

Tvar ruky:

Palmisti väčšinou používajú na to, aby videli tvar ruky, aby videli budúcnosť a rôzne ciele. Tvary rúk sú väčšinou rozdelené do 4 alebo 10 typov, ktoré ukazujú temperament osoby. Existujú štyri hlavné tvary rúk, ich názov a špecifikácie sú nasledujúce,

1. Zemské ruky: Tento typ ruky je spravidla identifikovaný analýzou hrubej pokožky, červenej farby, prstov a štvorcových dlaní.2. Vzduchová ruka: Široké dlane, dlhé prsty, suchá pokožka a nízko posadené palce znamenajú tento typ ruky.

3. Vodná ruka: Tento typ ruky má zvyčajne krátke alebo oválne dlane, dlhé a pružné prsty.

4. Oheň ruky: Tento typ ruky je vnímaný ako dlane obdĺžnikového tvaru, ružovej pokožky a kratšie prsty.

Čiary:

V dlani ktorejkoľvek osoby sú tri hlavné riadky, ktorým celkoví palmisti pripisujú väčšiu dôležitosť a sú tieto:

-Srdcová línia -Hlavová línia -Životná línia:

Držiaky a význam ľavej a pravej ruky:

Držiaky sú segmenty v rukách. Palmisti, aby interpretovali svoje znalosti podľa riadkov, musia rozumieť držiakom.

Ľavá ruka a pravá ruka majú v procese čítania dlaní svoj vlastný význam. Ľavá ruka je ovládaná hlavne pravou stranou mozgu, ktorá definuje vnútornú osobnosť. Pravá ruka sa spája s ľavou stranou mozgu, ktorá definuje vonkajšiu stranu osoby.

Manželské linky

Teraz máme veľa znalostí o celom postupe chiromantie a jeho rôznych aspektoch. Ľahšie môžeme diskutovať o manželských líniách chiromantie. Manželská línia je veľmi malá čiara, ktorá sa nachádza tesne pod malým prstom ruky. Okolo toho existuje niekoľko svetlých línií s manželskou líniou, ktoré ukazujú rôzne romantiky danej osoby.

Palmisti definujú, že ak je línia manželstva bližšie k spodnej časti prsta, potom sa má manželstvo stať v neskoršom živote. Ak manželská línia odnoží čiaru smerujúcu k slnku, znamená to, že táto osoba si vezme známu osobnosť.

Toto sú hlavné poznatky o svadobných líniách chiromantie, definujúce všetky hlavné aspekty manželských línií chiromantie.

kompatibilita ženy lev a muža rýb

-Ak nejaká línia pretína línie manželstva, znamená to, že manželstvo sa skončí vo forme smrti alebo rozvodu. -Ak sa manželská línia končí vidličkou, znamená to, že pár musí čeliť rozchodu vo forme rozvodu alebo bez rozvodu. -Ak sa manželská línia zlomí a potom sa po medzere spojí, znamená to rozchod medzi ženatými a neskoršie stretnutie. -Ak sa línia manželstva stretáva s inou líniou, ale nepretína ju, naznačuje to prítomnosť detí. -Ak je línia manželstva pretínaná čiarou, ktorá pochádza z vrcholu hory, naznačuje to smútok a odpor voči manželstvu.