Filozof

Cicero Životopis, život, zaujímavé fakty

Cicero Životopis, život, zaujímavé fakty

Cicero, 3. januára, Cicero bol staroveký rímsky politik, rečník a filozof, je známy predovšetkým vďaka svojej úlohe, ktorú zohral počas občianskych vojen a politickej nestability, ktorá trápila Rím v prvej polovici prvého storočia B....

Marquis de Condorcet Životopis, život, zaujímavé fakty

Marquis de Condorcet Životopis, život, zaujímavé fakty

Marquis de Condorcet, 17. septembra, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, markíza Condorcet, ktorá je známa pod menom Nicholas e Condorcet, bola politička, filozofka a matematička. Narodená 17. septembra 1743, Marquis de Condorcet je známa pre Condorcet metóda použitá pri hlasovaní na výber kandidáta, ktorý je priaznivý na víťazné voľby....

Gottfried W. Leibniz Životopis, život, zaujímavé fakty

Gottfried W. Leibniz Životopis, život, zaujímavé fakty

Gottfried W. Leibniz, 1. júla, Gottfried W Leibniz bol prominentný nemecký filozof a polymath, ktorého príspevky do oblasti matematiky a filozofie ho navždy umiestnili v histórii týchto odborov. Narodený 1. júla 1646, Gottfried W Leibniz prišiel nezávisle vyvinul svoj vlastný diferenciál a od jeho uverejnenia sa používal integrálny počet a jeho notácia Leibniz....