Životopis Samsona, život, zaujímavé fakty - Jún 2023

sudcaNarodeniny:

1001

Miesto narodenia:

Zora, IzraelZnamenia zverokruhu :


Samson bol mýtický charakter opísaný v Knihe sudcov v hebrejskej Biblii. Bol legendárnym bojovníkom starovekého Izraela, posledným z nich. Mal obrovskú silu, o ktorej sa hovorilo, že bol získaný z jeho dlhých nezostrihaných vlasov. Podľa mýtického príbehu Samsonovho života jeho matka nebola schopná otehotnieť dieťa roky po jej manželskom živote s Manoahom, otcom Samsona. Anjel potom požehnal páru, aby mal syna. Podľa podmienok požehnania sa tento syn musí riadiť prísnymi zákazmi nacizitského života. Precvičovaním takýchto pevných zákazov Samson si bude schopný zachovať svoje obrovské množstvo sily a svoju schopnosť vykonávať nadľudské úspechy. Na ochranu svojej sily si však musí zachovať svoje dlhé vlasy a na jeho vlasy sa nesmie dotýkať žiadna britva. Tiež nemôže piť žiadne alkoholické nápoje.MIMORSKÉ EXPLOZIE

Biblický popis života Samsona je plný mimoriadnych, mýtických a nadľudských úspechov. Podľa týchto mýtov Samson leva porazil iba holými rukami. Uvádza sa v ňom aj to, že zničil celú armádu izraelského arcibiskupa Filištína s čeľusťou osla. Všetky jeho zázračné a výnimočné silné stránky by však zmizli do ovzdušia, ak by porušil niektorú z podmienok jeho prísneho Naziritského života.


ŽENA WOMANIZÁTORA

Podivnou skutočnosťou Samsonovho života je to, že napriek tak prísnej výchove, ktorá vyhovuje štandardom nacizmu, bol zosobňovačom. Počas svojho života neustále prenasledoval osoby opačného pohlavia. Filištínci boli izraelskými oblúkmi. Podľa pravidiel izraelskej komunity Samson nemohol mať žiadny vzťah k žiadnej filištínskej žene. K absolútnemu prekvapeniu historikov však nepretržite prenasledoval filištínsku ženu.OSOBNÉ ZAUJÍMAVOSTI NAD NÁRODOU

Samson bol veľkolepý exemplár obrovskej sily a nadľudskej sily. Jediným spôsobom mohol vykonávať také odvážne činy, ktoré si obyčajní smrteľníci nevedia ani predstaviť. Svoje fenomenálne vykorisťovania však vykonával iba na účely uspokojovania svojich osobných záujmov. Vždy dával prednosť svojmu individuálnemu sporu pred záujmom svojho národa.
PORUŠENIE NAZIRITE VOW

Po tom, čo sa celý život zapájal do feminizácie, nakoniec padol za dievča menom Delilah. Keď sa Philistines dozvedel o tejto afére, pobavil Delilu, aby pre nich pracovala extrahovaním a dodaním tajomstva Samsonovej fenomenálnej sily. Delilah bola ohromená Samson odhaliť tajomstvo jeho sily. Keď sa Samson dozvedela pravdu, odrezala mu dlhé nezostrihané vlasy, zatiaľ čo Samson spal.

ako muži vodnár zvládajú rozchody

STRATY A ZNIŽOVANIE PORUCH

Keď Delilah nasekala Samsonove dlhé vlasy, stratil všetku svoju obrovskú silu. Filištíni ho pri prvej príležitosti zadržali a uväznili. Potom, Samson čelili neľútosti zotročenia jeho únoscov. Ako súčasť svojho poníženia musel drviť zrná. Takýto druh práce sa považoval za vhodný iba pre ženy.POMSTA

Samson ďalej požiadal Všemohúceho, aby mu naposledy vrátil svoju nadprirodzenú silu. Neustále sa modlil za obnovenie svojej sily. Jedného dňa si Filištíni užívali príležitosť na oslavu. Chceli sa trochu zabaviť na úkor Samsona. Keď sa Filištíni priblížili k Samsonovi za zamýšľanú neplechu, prevrátil stĺpmi chrámu, na ktorých sa slávenie konalo, veľkým tlakom. Strecha chrámu sa zrútila naraz. Pod strechou boli pochované tisíce Filištínov, ktorí ich väčšinu zabili. Samson tiež nemohol uniknúť chaosu. Vdýchol svoje posledné pochované pod troskami. Jeho čin zničil množstvo nepriateľských vodcov naraz. Bola to veľká milosť pre izraelský ľud. Izraelčania mu preto udelili čestný titul sudcu posmrtne.