Štátnik

William Pitt Životopis, Život, zaujímavé fakty

William Pitt Životopis, Život, zaujímavé fakty

William Pitt, 15. novembra 1708, William Pitt, 1. gróf z Chathamu bol prominentným britským výrokom o Whigovi, známym tiež ako Pitt z Chathamu a Williamom Pittom starším, bol dvojnásobným vodcom Vláda Veľkej Británie v polovici 18. storočia....

Charles Townshend Životopis, život, zaujímavé fakty

Charles Townshend Životopis, život, zaujímavé fakty

Charles Townshend, 18. apríla, Charles Townshend bol anglický úradník v 18. storočí, ktorý slúžil ako štátny tajomník. V neskorších rokoch sa stal známym ako „vodnica rímskeho okrúhleho“ pre svoje úsilie a nadšenie voči propagácii v poľnohospodárstve....