Teológ

John Calvin Životopis, Život, zaujímavé fakty

John Calvin Životopis, Život, zaujímavé fakty

John Calvin, 10. júla, John Calvin bol popredný francúzsky teológ, farár a reformátor, narodený 10. júla 1509, bol kľúčovou postavou druhej generácie protestantskej reformácie a kľúčom k rozvoju kresťanskej teológie, ktorá sa stala Calvinism....

Desmond Tutu Životopis, život, zaujímavé fakty

Desmond Tutu Životopis, život, zaujímavé fakty

Desmond Tutu, 7. októbra, Desmond Tutu je Juhoafričan je bývalý anglikánsky biskup a aktivista v oblasti spoločenských práv. Narodil sa 7. októbra 1931 a po celom svete si získal slávu za svoju silnú opozíciu voči apartheidu v Južnej Afrike s pánom Nelsona Mandelu v 80. roky....